Benvolgues famílies,

Aquest matí hem rebut l’informe favorable de la Direcció General d’Innovació i Ordenació sobre la proposta de modificació de la jornada per a realitzar la consulta a les famílies proper dilluns 27 de febrer. Si vols pots consultar el document picant ACÍ.

La Resolució que regula el procediment, al seu punt 8.2.2., indica que «Per a dur a terme la consulta entre tots els pares, mares o persones que tinguen la tutela de l’alumnat, s’haurà de constituir en el centre una comissió de coordinació del procés, composta per cinc membres: la direcció, tres pares, mares, tutors o tutores de l’alumnat, triats per sorteig entre les persones representants del sector en el consell escolar o del cens de pares, mares, tutors o tutores i la persona que exercisca de secretari del consell escolar…»

Aquesta Comissió de Coordinació del procés es constituirà proper dijous dia 09 de febrer a les 16:45 hores a la Sala del personal docent del centre i tindrà les següents funcions

  • Aprovar i publicar el cens electoral provisional i definitiu. 
  • Atendre les reclamacions al cens provisional.
  • Posar a disposició de les famílies les paperetes de votació. 
  • Determinar el lloc on es farà la votació i el temps durant el qual es podrà emetre el vot.
  • Realitzar el sorteig de les persones que integraran la mesa de votació el 27 de febrer. 
  • Rebre l’acta d’escrutini de la consulta a les famílies.
  • Atendre les possibles reclamacions contra les decisions de la mesa de votació.
  • Redactar, enviar i fer pública l’acta definitiva del procés electoral.

S’ha convocat un Consell Escolar extraordinari per al proper dimecres dia 08 de febrer, obert a totes les famílies, per tal de realitzar el sorteig de les persones del sector de pares i mares que formaran part de la Comissió de Coordinació del procés electoral a les 16:45 hores a la Sala del Personal docent del col·legi, a la qual hi sou convidades i convidats. 

En aquest Consell Escolar es triarà per sorteig sis persones, tres titulars i tres suplents, del sector de pares i mares, entre tots els voluntaris i les voluntàries que vulguen participar a la Comissió de Coordinació del procés. 

Si vols de forma voluntària participar al sorteig per a ser membre de la Comissió de Coordinació del procés en representació de les famíies, sols cal envies un correu electrònic a 46016117@edu.gva.es o presentes un escrit indicant el teu interés per ser membre de la Comissió davant la secretaria del Centre.

El termini per presentar la teua voluntat de ser membre de la Comissió de Coordinació del procés finalitza a les 13:00 hores del dimecres, dia 08 de febrer de 2023. 

Al cas de que no hi haja voluntaris o voluntàries o no s’arribe al número suficient, el sorteig s’efectuarà entre tots els membres del cens de pares, mares, tutors o tutores.

Salutacions ben cordials. 

El director del Centre.