A la vesprada d’ahir es va celebrar un Consell Escolar i entre altres temes es va acordar…
1) … informar per part del professorat sobre l’avaluació positiva del funcionament de l’horari escolar del present curs presentant-se raons pedagògiques qualitatives i quantitatives que demostren o infereixen que finalitzar les classes a les 16:30 hores és més productiu per al nostre alumnat.

Per part del sector de les famílies al Consell Escolar es va sol·licitar es revisara l’horari vigent i es va acordar realitzar una votació el proper dimecres 29 de març dins el Consell Escolar i determinar si es compta amb el pronunciament favorable del Consell per continuar amb l’horari de finalitzar les classes de dilluns a dijous, per les vesprades, a les 16:30 hores.

2) …informar sobre el procediment d’admissió de nou alumnat per al proper curs escolar 2023-2024.

3) … informar sobre el procediment iniciat per seleccionar directores o directors als centres escolars de la Generalitat Valenciana.

Salutacions ben cordials.