llibrestextS’ha detectada una nova errada al llistat publicat de llibres de text per al porper curs.

L’errada hi està als llibres de música «Flauta 1», «Flauta 2» de tercer i als llibres «Piccolo Flauta 1» i «Piccolo Flauta 2» de sisé de primària.

És molt important comproveu els nous ISBN.