Els xiquets i la música.

Aquesta  setmana escoltarem la cançó «Musica a l’escola»  interpretada per un grup de mestres de música de València. Tots són mestres de les escoles publiques de la nostra comunitat.
La cançó que anem a escoltar aquesta setmana, ens contarà la diversió que suposa escolar i fer música.

Si vols escoltar-la abans del proper dilluns pica a l’esquerra dels 00:00 de la barra musical que hi ha baix i amb un poc de paciència la descarregaràs i la sentiràs…

Música

“Música a l’escola,
tu et divertiràs
Música a l’escola,

apren a solfejar.
Música a l’escola
els instruments tocaràs.
Música a l’escola,
també podràs ballar».

Orquesta con músicosPaloma