Hui hem continuat amb les jornades d’Educació Vial amb el circuit instal·lat al patí.

Cal destacar l’ajuda dels alumnes de Cinqué i Sisé de Primària que han col·laborat tant muntant com desmuntant el circuit. Destaquem la dedicació i paciència que han tingut amb els alumnes més menuts.
Molt agraïts estem a tots els alumnes que matinen tots els dies per posar en marxa aquesta activitat i pel seu treball també al llarg de tot el dia vigilant els pàrquins i els materials.
Algun dels «vigilants» hui ha llevat molts punts als companys i companyes d’altres classes, ja veurem com es comporten els vigilants amb ells  quan li toque ser conductors!

Comsiderem que de tots els actes i situacions s’aprén i l’aprenentatge entre iguals és molt significatiu per a totes i tots.

Seguidament vos presentem un resum d’algunes fotos realitzades a les diferents classes que hui han participar al taller d’Educació Vial.

Segon curs d’Educació Primària PIL-V:

Tercer curs d’Educació Primària PIL-A:

Educació Infantil 4 anys PIP-C:

Tercer curs d’Educació Primària PIL-V:

Demà continuarem informant-vos sobre aquesta actiivitat.