diceDemà dimecres a les 09:30 hores es publicaran les llistes d’alumnes admesos i no admesos per al proper curs escolar 2015-2016 al Sanchis.

Podràs consultar-les a la nostra web i al suro de l’edifici d’Educació Primària de la nostra escola.

Si has obtingut plaça és molt important matricules el teu fill o filla el dia que et corresponga. Podràs saber quin dia et toca mirant junt el nom al llistat el nombre que hi ha en roig.
Segons eixe nombre mira ACí quin dia i hora cal ho matricules.

Es prega respectar tant el dia com l’hora de matrícula en benefici de tots.

A més no oblides aportar la següent documentació o dades el dia de la matrícula:

a) Quatre fotografies tamany de carnet.
b) Targeta sanitària on conste el número SIP.
c) Informe de Salut Escolar emés pel pediatre. (Si té alguna al•lèrgia adjuntarà informe del metge especialista en al•lergologia)
d) Si va a ser usuari o usuària del servei del menjador ha d’aportar fotocòpia de la primera pàgina de la cartilla del banc on consta el Codi del Compte de Client, per tal de domiciliar els rebuts.
e) Si l’alumne ja ha estat matriculat en altre centre té que aportar obligatòriament el Certificat de baixa on es fa constar si promociona o no de curs.
f) Els pares han de facilitar al centre telèfons on poder localitzar-los, i si disposen, els  correus electrònics.
g) Al moment de matricular els alumnes, els familiars cal sol•liciten, si volen pels seus fills o filles, Religió Catòlica.

Moltes gràcies per la vostra ajuda i col·laboració.