eleccionsDemà 26 de novembre es celebren eleccions al Consell Escolar del CEIP «Maestro Sanchis Almiñano» i de nou se vos presenta l’oportunitat de contribuir a millorar la qualitat de l’educació que reben els vostres fills i filles a través de la vostra participació.

Des de la meua experiència personal com a docent, i com a pare, he constatat que la participació és un factor decisiu a l’hora d’involucrar els membres de la comunitat educativa. Per aquest motiu, ara des de la Conselleria, vull agrair-vos la vostra implicació en aquest procés democràtic i educatiu.

És el moment de pendre decisions responsables i compromeses. No debades, són el mateixos centres educatius, a través dels seus Consells Escolars, els encarregats de dissenyar projectes educatius singulars i identificatius de cada centre i el seu entorn. I vosaltres, com a famílies, teniu un paper ineludible i fonamental.

Entre tots construïm una millor Educació. La nostra escola ens ho demana!

Jaume Fullana Mestre.
Director General de Política Educativa.