Daily Archives: 18 de noviembre de 2015

Nota Informativa sobre les eleccions a Consell Escolar

eleccionsEs recorda a tots els pares i mares de l’alumnat d’aquest Centre que el proper DIJOUS dia 26 de novembre de l’any 2015, des de les nou del matí i fins a les vuit de la vesprada en horari tot seguit es celebraran les eleccions a representants dels pares i mares d’alumnes al Consell Escolar del nostre Centre i que poden exercir el seu dret al vot bé per correu o de forma presencial davant la mesa electoral que es constituirà al seu efecte a la sala de docents del Centre.
LES PAPERETES JA HI SÓN A LA SEUA DISPOSICIÓ EN CONSERGERIA.
Si vols també pots descarregar-te-la picant ACÍ.

Poden emetre el seu vot per correu seguint les següents instruccions:
* Sobre remés a la mesa electoral.
* Per mitjà de correu, missatger, familiar o mandatari que entregue el sobre tancat a la mesa electoral.
* Doble sobre: en el de fora l’elector firmarà en la solapa i dins contindrà fo-tocòpia del NIF, NIE, passaport o permís de conduir i un altre sobre on contindrà el vot.
* Haurà de ser rebut per la mesa electoral abans de l’inici de l’escrutini.
Els/les candidats/ates presentats/ades són els següents:

Guerrero Molina, Adela AMPA C.P. “M. Sanchis Al-miñano”
Ortiz Ortiz, Antonia AMPA C.P.»M. Sanchis Almiñano»
Poveda Cuevas, Silvia AMPA C.P.»M. Sanchis Almiñano»
Rama Martínez, Rosa Elvira AMPA C.P.»M. Sanchis Almiñano»
Borrallo Lanchazo, Isabel María AMPA C.P.»M. Sanchis Almiñano»
Ferrer Gil, María Lourdes AMPA C.P.»M. Sanchis Al-miñano»

Recorden la importància que tenen les eleccions així com la seva participació ve-nint a votar.
Per a qualsevol aclariment sóc a la seva disposició.

El President de la Junta Electoral del Centre.