Daily Archives: 12 de abril de 2019

Sobre l’ús de dispositius electrònics per l’alumnat.

Estimada família,

            Al Reglament de Règim Intern del centre es fa referència a la prohibició de: “la utilització de les noves tecnologies (telèfons mòbils, rellotges amb  connexió de dades, aparells reproductors, videojocs…), tant en l’activitat acadèmica com quan no servisquen als fins educatius establits en el projecte educatiu del centre.”

            Us recordem que no es pot dur al centre cap dispositiu electrònic que puga enregistrar imatges o sons, fer fotografies o comunicar-se a l’exterior.

           Si el personal docent detecta qualsevol tipus d’aparell electrònic en possessió d’un alumne, el retirà i el deixarà sota la custòdia del director del centre, perquè la família passe a retirar-lo.

La direcció del centre.