Daily Archives: 18 de noviembre de 2019

El proper dijous 21… dia d’eleccions al Consell Escolar.

Es recorda a tots els pares i mares de l’alumnat d’aquest Centre que el proper DIJOUS dia 21 de novembre de l’any 2019, des de les nou del matí i fins a les vuit de la vesprada en horari tot seguit es celebraran les eleccions a representants de les famílies de l’alumnat al Consell Escolar del nostre Centre i que poden exercir el seu dret al vot bé per correu o de forma presencial davant la mesa electoral que es constituirà al seu efecte a la sala de docents del Centre.

Les places a renovar del sector de famílies és de quatre en aquesta elecció.

LES PAPERETES JA HI SÓN A LA SEUA DISPOSICIÓ EN CONSERGERIA.

Poden emetre el seu vot per correu seguint les següents instruccions:

* Sobre remés a la mesa electoral.

* Per mitjà de correu, missatger, familiar o mandatari que entregue el sobre tancat a la mesa electoral.

* Doble sobre: en el de fora l’elector firmarà en la solapa i dins contindrà fotocòpia del NIF, NIE, passaport o permís de conduir i un altre sobre on contindrà el vot.

* Haurà de ser rebut per la mesa electoral abans de l’inici de l’escrutini.

Els/les candidats/ates presentats/ades són els següents:

Borrallo Lanchazo, Isabel                  AMPA C.P. “M. Sanchis Almiñano”

Ruiz Aleixandre, María Teresa            AMPA C.P.»M. Sanchis Almiñano»

Huerta Martínez, Elisa                        AMPA C.P.»M. Sanchis Almiñano»

Sancho Martín, Sonia                          AMPA C.P.»M. Sanchis Almiñano»

Capilla Moreno, María Dolores          AMPA C.P.»M. Sanchis Almiñano»

Giménez Zayas, Eva María                  AMPA C.P.»M. Sanchis Almiñano»

Berto Brines, Beatriz                           AMPA C.P.»M. Sanchis Almiñano»

Murcia Gómez, Isidro                              Independent                                          

Recorden la importància que tenen les eleccions així com la seva participació venint a votar.

Alaquàs, a 18 de novembre de l’any 2019.

El President de la Junta Electoral del Centre.