Tot-esta-per-ferEls informem de qüestions bàsiques de cara al present curs escolar:

HORARI.

En els mesos de setembre i de juny les classes es desenvoluparan en jornada única de 09:00 a 13:00 hores. El menjador funcionarà de 13:00 a 15:30 hores.

D’octubre a maig les classes seran en dues sessions: MATÍ de 09:00 a 12:45 hores de dilluns a dijous, mentre que els divendres finalitzaran a les 13:00 hores. Per la VESPRADA de 15:30 a 17:00 hores de dilluns a dijous. El divendres no hi ha classe per la vesprada. El menjador funcionarà de 12:45 a 15:30 hores de dilluns a dijous i els divendres hi estarà obert de 13:15 a 16:00 hores.

 Segons acord del Consell Escolar de data 04 de juliol de 2012:

  1. Les portes del Centre s’obriran 5 minuts abans de l’hora d’entrada i quan sone la sirena tots els familiars abandonaran el recinte escolar. Una vegada tot l’alumnat haja entrat en l’edifici s’obrirà la porta del carrer de vianants perquè les famílies puguen realitzar gestions administratives, si ho necessiten. La porta que dóna accés des de la Puríssima només s’obrirà a l’hora d’entrada i eixida del centre.
  2. Passats 10 minuts de l’hora d’entrada les portes es tancaran i cap alumne podrà accedir al Centre eixe matí o vesprada sense justificant mèdic. En aquests casos el xiquet o xiqueta accedirà a SOLES a la classe, el familiar no podrà accedir a l’edifici per no interrompre el normal desenvolupament de la classe.
  3. A la finalització de les classes l’alumnat serà arreplegat per l’adult encarregat de la seua custòdia llevat que el pare o la mare hagen autoritzat que es pot anar a soles a casa.
  4. Si es produïren retards injustificats bé a l’entrada o l’eixida (recollida dels alumnes) i aquesta situació es repetira amb certa assiduïtat es donarà compte als Servicis Socials de l’Ajuntament.

La bústia del menjador estarà situada en la part exterior de la porta del carrer de vianants.

Si necessiten comentar-li qualsevol cosa a la tutora o tutor del seu fill/a utilitzen l’agenda.

Es recorda que l’alumnat NO PODRÀ dur telèfon mòbil ni altres aparells electrònics com són gravadores de veu o imatge, mp3… ni durà de casa balons o qualsevol altre material esportiu. Tampoc al temps del menjador escolar.

ATENCIÓ A PARES I/O MARES.

L’hora de tutoria serà els dilluns de 12:45 a 13:30 hores (Al setembre i juny de 13:00 a 14:00 hores el mateix dia) . És convenient parlar prèviament amb el mestre/a per a concretar l’entrevista.

Al llarg del curs es realitzaran diverses reunions amb els docents dels seus fills i filles, aquestes es realitzaran a partir de les 13:00 hores, perquè les famílies puguen deixar els seus fills/es atesos. Tant la reunió de la primera com de la segona avaluació es realitzarà en divendres. L’alumnat no podrà romandre en el recinte escolar ni en les reunions amb els pares i/o mares.

L’horari d’atenció del Director serà de 09:15 a 10:00 hores excepte dimarts, l’horari d’atenció del Cap d’Estudis i de la Secretaria serà dilluns dijous de 16:15 a 17:00 hores.

BUTLLETINS INFORMATIUS A LES FAMÍLIES.

Els butlletins es repartiran tres vegades durant el curs, el 22 de desembre (1a avaluació) ; 23 d’abril (2a avaluació) i el 21 de juny (3a avaluació) .

CALENDARI ESCOLAR.

Les classes s’imparteixen des del 12 de setembre de 2016 fins el 20 de juny de 2017, ambdós inclosos.

Seran festius els dies 12 i 31 d’octubre; 01 de novembre, 06 i 08 de desembre; el 16 i 17 de març i el 01 de maig.

Les vacances de Nadal seran del 23 de desembre de 2016 al 06 de gener de 2017, ambdós inclusivament.

Les vacances de Pasqua seran del 13 al 24 d’abril, ambdós inclosos.

Esperem i agraïm la seua col·laboració.

Alaquàs, a 12 de setembre de l’any 2016.

El Director.