Estimades mares i pares, el nostre centre utilitza per a la gestió administrativa i acadèmica l’aplicació ITACA desenvolupada per la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i
Esport. ITACA disposa d’informació que pot ajudar les famílies a estar millor informades sobre l’evolució educativa dels seus fills i permet establir vies de comunicació alternatives
amb el Centre Educatiu.
La Web Família és el portal des del qual els pares o els tutors legals poden veure les qualificacions dels seus fills o tutelats així com el registre de faltes o retards a classe, el
calendari d’avaluacions i activitats extraescolars, i els missatges amb els docents.
Amb l’ànim de millorar i facilitar les comunicacions entre les famílies o tutors legals i el centre educatiu, s’ha implementat una millora que permet als usuaris d’aquest portal, poder
subscriure’s a diferents tipus de notificacions amb una subscripció independent per a cada alumne.
Aquestes notificacions, es rebran de forma automàtica en el correu electrònic subministrat per l’usuari en el moment de l’activació d’aquest servei.

Tipus de subscripcions/notificacions:
Qualificacions: en subscriure’s a aquest tipus de notificació, es rebrà un correu electrònic que informarà a l’usuari quan estiguen publicades les qualificacions en la Web Família.
Comunicacions: en subscriure’s a aquest tipus de notificació, es rebrà un correu electrònic amb el detall d’aquesta comunicació. Les comunicacions poden ser de tipus ‘Agenda’ (que
no es podran respondre) o de tipus ‘Comunicacions’ (amb possibilitat de resposta) i poden procedir del professorat de l’alumne o de la secretaria del centre.

Assistències: en subscriure’s a aquest tipus de notificació, es rebrà un correu electrònic, informant de les faltes d’assistències, faltes d’assistències justificades, retards, retards
justificats o comportament/actitud.

Per a aquells familiars que encara no siguen usuaris i estiguen interessats en donar-se d’alta en la Web Família 2.0, poden descarregar-se el model de sol·licitud d’accés d’aquest servei, omplir-lo i entregar-lo en la secretaria del centre, on li proporcionaran més informació al respecte.

Model de sol·licitud de la Web Família:
http://www.ceice.gva.es/webitaca/docs/webfamilia/Sol-licitud_ACCES_WEB_FAMILIA.pdf
En el moment se li active l’accés a la Web Família 2.0, rebrà en el correu electrònic facilitat per vosté, l’enllaç d’accés al portal així com la contrasenya per a accedir per primera
vegada. Quan haja accedit a la Web Família 2.0, podrà canviar la contrasenya així com accedir a un manual d’ajuda que trobarà al polsar sobre el botó superior ‘Més Informació’.

Sense un altre particular, reba una salutació ben cordial