Un volcà és un fenònem que pot cridar-nos molt l’atenció, però com podem comprovar dia a dia hi està causant molta destrucció, tant en cases, fàbriques, terres de cultius i també en escoles.

Més de dos mil alumnes, com els del Sanchis, hores d’ara s’han quedat sense escola i nosaltres, des d’infantil fins a sisé de primària li hem enviades més de 300 cartes a les nostres companyes i companys plenes d’esperança i desitjant-los que la normalitat aplegue molt ràpid a les seues escoles.

Més de tres quilos d’esperança i d’ilusió van camí de La Palma!