Benvolguda família,

Volem informar-vos que el passat dia 16 de desembre de 2022 es va publicar al Diari Oficial de la Generalitat Valenciana la Resolució de 13 de desembre de 2022, de la directora general d’Innovació Educativa i Ordenació, per la qual es dicten instruccions, per al curs 2023-2024, sobre el procediment que preveu l’Ordre 9/2022, de 25 de febrer, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, per la qual es regulen les condicions i el procediment de sol·licitud i autorització de modificació de la jornada escolar en els centres sostinguts amb fons públics de segon cicle d’Educació Infantil i Educació Primària del sistema educatiu valencià, i se n’estableix el calendari.

Ahir, dia 11 de gener de 2023 es va celebrar un Consell Escolar extraordinari i es va sotmetre a votació l’aprovació, o no, d’iniciar el procediment de canvi de la Jornada Escolar Partida actual a Jornada Continuada el proper curs escolar.  Era necessari aconseguir, almenys, dos terços de vots favorables dels membres que conformen el Consell Escolar per iniciar el procediment de modificació de l’horari actual.
Realitzada la votació es va superar per àmplia majoria el mínim de vots necessaris i per tant, el Consell Escolar, es partidari d’iniciar la consulta a les famílies.

Hui, dia 12 de gener de 2023 s’ha celebrat un Claustre extraordinari per tractar aquest mateix tema i per unanimitat de les persones presents que conformen aquest òrgan col·legiat s’ha decidit iniciar el procediment per sol·licitar la modificació de la jornada escolar.

 

Volem fer-vos partíceps del Projecte presentat per modificar la jornada escolar actual a jornada continuada des del proper curs escolar 2023-2024, el qual podreu consultar i/o descarregar picant sobre la imatge de la seua portada.

Volem oferir-vos també un tríptic en valencià i altre en castellà explicant-vos què és la Jornada Continuada i el sistema de votació que s’utilitzarà proper dia 27 de febrer, si és que la Direcció Territorial de València ens autoritza a fer la consulta a les famílies. 

De forma resumida vos informem que…

…es publicarà el cens properament i caldrà comprovar que es figura de forma correcta.
…la data prevista per realitzar la consulta és el proper dia 27 de febrer de 09:00 a 19:00 hores al col·legi.
…tant la mare com el pare tenen dret a votar.
…les famílies monoparentals tenen dret a doble vot.
…les persones que no venen a votar és com si voten NO.
…el vot serà directe, secret i no delegable
…es podrà votar per correu certificat fins el dia 20 de febrer utilitzant doble sobre.

Volem finalitzar aquesta entrada convidant-vos a una reunió informativa proper dimarts 17 de gener de 2023 a les 19:00 hores al menjador de l’escola per donar-vos la informació completa del Projecte per modificar l’actual Jornada Escolar i a partir del proper curs escolar 2023-2024 fer Jornada Continuada al nostre Centre.

Salutacions ben cordials.

El director del CEIP Maestro Sanchis Almiñano.