CSpkuaKWUAEUXMGDies passats es va repartir a cada alumne del col·legi un sobre de l’Ajuntament amb informació de com participar al Programa Xarxa Llibres de la Comunitat Valenciana, el qual té com a finalitat proporcionar llibres de text i altre material curricular amb la creació d’un banc de llibres per ser utilitzat en cursos successius.

Podran participar de forma voluntària en aquesta convocatòria totes les famílies que el seu fill o filla siga matriculat en Primària, ESO o Formació Professional Bàsica aquest curs 2015-2016 en qualsevol centre educatiu de la Comunitat Valenciana i hagen comprat llibres o qualsevol altre material curricular.

Si el vostre fill o filla no està empadronat a Alaquàs caldrà demanes l’ajuda a l’ajuntament on està empadronat.
La sol·licitud és individual, cal presentar una sol·licitud per cada fill o filla que siga matriculat.
Pots complimentar telemàticament la sol·licitud picant ACÍ.
A la sol·licitud cal posar el codi del centre, el de la nostra escola és:

46016117

També cal incloure el Número d’Identificació de l’Alumne, el qual pots trobar entrant a la web Itaca Família, (Si no recordes la contrasenya d’accés posa com a «Usuari:» el teu NIF amb lletra i pica en «Ha oblidat la contrasenya?» i el sistema tornarà a enviar-te-la al teu correu electrònic), als butlletins de notes del teu fill o filla, als rebuts del menjador…

Participar al Programa Xarxa Llibres comporta l’obligació de conservar els llibres i el material en bon estat i tornar-los al fons solidari de llibres de text quan finalitze el curs 2015-2016.

llibresLa quantia màxima a rebre per participar en aquest programa serà com a màxim de 200 euros.
En una primera fase es rebrà fins a 100 euros per alumne després d’haver presentades les factures per import igual o superior als 100 euros. Si l’import és inferior s’abonarà l’import de la factura.

En una segona fase s’abonarà la quantitat restant fins completar l’import de les factures presentades i fins un màxim de 200 euros, sempre que es retornen els llibres i el material en bon estat.

El termini de presentació de les sol·licituds és del 02 al 22 de desembre al Registre d’Entrada de l’Ajuntament.
Per tal de facilitar l’entrega de les sol·licituds, personal de l’Ajuntament d’Alaquàs es desplaçarà a la nostra escola el dijous 3 i el dimarts 15 de desembre de 09:00 a 13:30 hores i per les vesprades de 15:30 a 19:00 hores.

Es recollirà la documentació per cursos, per tal d’evitar aglomeracions i per poder atendre-vos millor, amb el següent horari:
De 09:00 a 10:00 hores: 1er de Primària.
De 10:00 a 11:00 hores: 2on de Primària.
D’11:30 a 12:30 hores: 3er de Primària.
De 12:30 a 13:30 hores: 4rt de Primària.

De 15:30 a 16:30 hores: 5é de Primària.
De 16:30 a 17:30 hores: 6é de Primària.
De 17:30 a 19:00 hores: de 1er a 6é de Primària.

Junt la sol·licitud emplenada i signada pel pare o mare cal adjuntar:
a) La factura original de la compra dels llibres de text o d’altre material curricular on conste NIF/CIF de l’empresa, número de factura, data, domicili, relació nominal de productes i el preu dels mateixos.
b) Fotocòpia del NIF/NIE del pare o mare del menor.
c) Fotocòpia del Llibre de Família.
d) No oblideu indicar el nombre del compte bancari (IBAN) a la sol·licitud als efectes de poder rebre, si és possible,  l’ajuda per transferència bancària.

ACÍ tens la circular redactada per Conselleria explicant tot allò relatiu a la Xarxa de Llibres, considerem d’interés la seua lectura.