Daily Archives: 1 de julio de 2014

Publicada la llista completa de llibres de text pel curs 2014-2015.

llibrestextUs informem que al tauler d’anuncis del centre i a la pestanya superior «Sobre l’escola» a l’apartat de «Llibres de text pel curs 2014-2015» hi està publicada la relació completa de textos que anem a utilitzar el proper curs escolar.

Amb la finalitat de continuar reutilitzant el màxim de llibres hem fet sols els canvis necessaris per tal d’adequar els llibres a la nova llei d’Educació, la qual, com ja sabeu entra en vigor el proper curs per a primer, tercer i cinqué de primària. En aquests cursos continuen vigents, entre altres, els llibres de castellà, valencià i matemàtiques i els canvis afecten directament als llibres d’anglés i a les noves assignatures de Ciències Naturals i Ciències Socials.

Et preguem si tens llibres de text dels cursos de primer, tercer i cinqué i no vas tu a utilitzar-los, els acostes al Banc de Llibres el proper divendres, ja que altres famílies podran fer un bon ús d’ells.

Considerem de gran importància fer servir el Banc de Llibres, el qual estarà a la vostra disposició el proper divendres dia 04 de juliol a partir de les 11:00 hores, tant per recollir com entregar llibres.

Gràcies per la vostra ajuda i col·laboració.