Daily Archives: 8 de mayo de 2016

Menjador Escolar en juny.

appetite-1239265_960_720Estimades famílies:

Us informem que al mes de juny no hi ha classe per la vesprada i el servei del menjador escolar funcionarà fins les 15:30 hores, podent les famílies arreplegar els usuaris del menjador de 15:00 a 15:30 hores.

                 L’alumnat que té concedida una beca per part de Conselleria continua amb ella durant el mes de juny.

Si el seu fill o filla no es va a quedar al menjador tal i com ho ha fet fins el mes de maig és necessari deixe nota a la bústia del menjador o ens envie correu electrònic  indicant-nos si es va quedar o no al menjador i/o amb quina periodicitat ho farà abans del dia 20 de maig amb la finalitat de poder organitzar el servei i  no cobrar-li de forma incorrecta el proper dia 10 de juny.

Si no envia cap correu considerem que continua quedant-se tal i com ho ha fet fins el mes de maig i pagarà la quantitat corrrsponent als menús encomanats per al mes vinent el proper dia 10 de juny.

Si calguera tornar-los cap quantitat pels menús no consumits al llarg del mes de maig, i no ha fet ús del menjador en juny, s’ho tornarem per transferència bancària si l’import és superior a 30 euros entre els dies 27 i 30 de juny. Si la quantitat fora inferior a 30 euros s’ho tornarem en metàl·lic eixos mateixos dies de 09:00 a 10:00 hores en el col·legi.

Si es queda a dinar algun alumne de forma ocasional li cobrarem els menús consumits el dia 22 de juny al seu compte bancari.

Quedem a la seua disposició per aclarir qualsevol dubte que li puga ocasionar aquest escrit.

L’Encarregat del menjador.