Daily Archives: 22 de marzo de 2020

Per suposat, el Sanchis hi està tancat!!!

En compliment del Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel que es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitàia ocassionada pel COVID-19 la nostra escola hi està tancada.

A) Les famílies poden posar-se en contacte amb el centre mitjançant: 
Correu electrònic: menjadorsanchis@gmail.com

B) Si voleu posar-se en contacte amb la tutora o tutor utilitza:
 ITACA FAMÍLIA

(Si vols contactar amb la tutora, per exemple, pica sobre el nom del teu fill o filla–>pestanya assignatures–>busca la mestra o mestre en qui vullgues contactar–>enviar missatge)

Però una cosa molt important us demanen: