Daily Archives: 16 de octubre de 2015

Informació sobre les Eleccions a Consell Escolar.

eleccionsEls informem que segons la Resolució de 22 de setembre de l’any 2015, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport (DOCV 28/09/2015), es convoquen eleccions a Consells Escolars de centres docents públics no universitaris de la Comunitat per la renovació de la primera meitat del Consell Escolar del nostre Centre.

Esta renovació afecta a quatre representants del sector de pares i mares.

La composició del Consell Escolar del nostre Centre és la següent:
El Director, el Cap d’Estudis, el Secretari amb veu i sense vot, 7 docents, 9 pares i/o mares, (un d’ells designat directament per l’AMPA), una persona del sector d’administració i serveis, un representant o regidor de l’Ajuntament i 3 alumnes del tercer cicle de Primària.

Els Consells Escolars són els principals òrgans de participació a través dels quals es democratitza la gestió educativa, es controla democràticament el sistema escolar i es modernitzen les seues estructures.

El 16 d’octubre s’ha constituït la Junta Electoral que s’encarrega d’organitzar el procediment d’elecció dels membres del Consell Escolar en les condicions que millor asseguren la participació de tots els sectors de la comunitat educativa, així com les corresponents meses electorals.
En el tauler d’anuncis del Centre estan exposats els censos electorals que vostès han de comprovar per si hi haguera alguna dada incorrecta o incompleta en aquest cas el comunicaran a la Secretaria del Col•legi.
Fins al dia 13 de novembre podran presentar la seua candidatura al Consell Escolar si desitgen formar part del mateix, el model podran arreplegar-lo en consergeria i entregar-lo al Director del Centre.
Les eleccions se celebraran el 26 de novembre en la Sala de Docents del col•legi en horari ininterromput de 09:00 del matí fins a les 20:00 hores.

Pot emetre el seu vot per correu seguint les següents instruccions:
* Sobre remés a la mesa electoral.
* Per mitjà de correu, missatger, familiar o mandatari que entregue el sobre tancat a la mesa electoral.
* Doble sobre: en el de fora l’elector firmarà en la solapa i en el de dins contindrà la fotocopia del DNI, passaport o permís de conduir i un altre sobre on contindrà el vot.
* Haurà de ser rebut per la mesa electoral abans de l’inici de l’escrutini.

El 18 de novembre es publicaran les paperetes de votació amb els corresponents candidats i es podran votar com a màxim a 3 noms.
Donada la importància d’aquest tema esperem participen en estes eleccions tant exercint el seu dret al vot com presentant la seua candidatura si així ho desitgen.
Per a qualsevol aclariment quedem a la seua disposició en l’horari de visites.

La Junta Electoral del Centre.