Daily Archives: 19 de octubre de 2015

MOLT IMPORTANT!!! Programa «Xarxa Llibres» (Ajuda per la compra de llibres de text)

llibresProperament la Generalitat Valenciana va a posar en marxa el programa “Xarxa Llibres de text de la Comunitat Valenciana” que té com a finalitat proporcionar de forma gratuïta llibres de text i altre material curricular a l’alumnat d’Educació Primària, Educació Especial, Educació Secundària Obligatòria i Formació Professional Bàsica en centres públics i concertats.

            Aquest programa estarà cofinançat per la Generalitat, les Diputacions Provincials i els ajuntaments.

            Donat que part de l’ajuda serà pagada pels ajuntaments és necessari conèixer en quin municipi hi està empadronat cada alumne del nostre centre.

            Si el seu fill o filla NO està empadronat en Alaquàs és necessari complimente i retorne la fitxa que pot descarregar-se picant ACÍ, per tal de que el seu ajuntament, en el moment que es concrete, li pague la part corresponent per la compra de llibres de text per al seu fill o filla el present curs escolar.

            Si el seu fill o filla hi és empadronat en Alaquàs no cal complimente ni retorne la fitxa.

            Disposa fins el dia 30 d’octubre per entregar la fitxa en SECRETARIA o en DIRECCIÓ, si és que no està empadronat en Alaquàs.

IMG_2673Guarden les factures originals de comprar, ja que segurament seran els justificants de les compres dels llibres de text d’aquest curs 2015-2016.  A finals de curs, si retornen vostés els llibres en bones condicions com per a formar part del banc de llibres, se vos compensarà amb una altra ajuda.
Tot aquest procés, hores d’ara, encara està per determinar. Conforme rebem notícies sobre la “Xarxa Llibres de text de la Comunitat Valenciana” anirem informant-los. 

Salutacions cordials.

L’equip directiu del CEIP “M. Sanchis Almiñano”